Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» καλεί τους εταίρους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση την 29/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Ερμού 21, 3ος όροφος, Τρίπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης για το παρακάτω θέμα:

Έγκριση τροποποίησης καταστατικού της εταιρείας, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της ΕΥΔ Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου, στα πλαίσια του προγράμματος ΤΑΠΤΟΚ.

Κατεβάστε την προσκλήση από εδώ.