Ενταγμένες Πράξεις

MIS Έργο Δικαιούχος Ημερομηνία Ένταξης Προϋπολογισμός
5031280 Αμοιβές Προσωπικού, εξωτερικών συνεργατών, εξωτερικών εμπειρογνωμόνων και λοιπών συνεργατών για την λειτουργία της ΟΤΔ “ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ’ του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 – δράσεις εμψύχωσης υποστήριξης και δημοσιότητας ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
23/7/2018 4.275.000€
5030976 Λειτουργικές Δαπάνες της ΟΤΔ “ΤΑΠΤοΚ Αρκαδία 2020 ΑΜΚΕ” για τη Διαχείριση Δράσεων της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ, του Ε.Π. «Πελοπόννησος» 2014 – 2020 ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ
ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
18/7/2018 475.000€
5044881 Ένταξη της Πράξης «Εσωτερικό Δίκτυο Ύδρευσης Τ.Κ. Βλαχέρνας Δήμου Τρίπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5044881 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 07/05/2019 564.516,13€
5041954 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοσίου Κτιρίου Καρύταινας» με Κωδικό ΟΠΣ 5041954 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) 25/04/2019 210.000,00€
5041931 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Κτιρίου Παλούμπα, Δημαρχείου Τροπαίων, Κ.Ε.Π. Βαλτεσινίκου, Πνευματικού Κέντρου Λαγκαδίων, Πνευματικού Κέντρου Τροπαίων, Δημοτικού Σχολείου Κοντοβάζαινας, Δημοτικού Σχολείου Νεοχωρίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041931 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 07/05/2019 500.000,00€
5041948 Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Οικισμών Ράφτη, Βυτίνας και Λαγκαδίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5041948 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 09/05/2019 450.000,00€
5041955 Ένταξη της Πράξης «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)» με Κωδικό ΟΠΣ 5041955 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 09/05/2019 137.096,77€
5041952 ««Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.E. Μεγαλόπολης & Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10/05/2019 550.000,00€
5044961 Ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5044961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 10/05/2019 169.321,85€
5041951 Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος» με Κωδικό ΟΠΣ 5041951 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 17/05/2019 1.180.000,00€
5044939 Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και Κοινόχρηστων Χώρων στην Τ.Κ. Ριζών» με Κωδικό ΟΠΣ 5044939 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 02/07/2019 210.000,00€
5044942 Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση περιοχής Κανδήλας» με Κωδικό ΟΠΣ 5044942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 02/07/2019 50.000,00€
5041950 Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5041950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 31/07/2019 336.850,21 €
5041641 Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 31/07/2019 1.317.800,00 €
5044940 Ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια Δ.Ε. Μαντινείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5044940 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 31/07/2019 120.000,00 €
5044938 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5044938 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 02/08/2019 323.521,69 €
5044936 Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Λεβιδίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5044936 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 06/08/2019 170.000,00 €
5063657 Ένταξη της Πράξης «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ» με Κωδικό ΟΠΣ 5063657 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 05/10/2020 1.399.924,00 €
5114195 Ένταξη της Πράξης «Αναπλάσεις στις Τ.Κ. Λεβιδίου και Νεστάνης του Δήμου Τρίπολης» με Κωδικό ΟΠΣ 5114195 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 09/08/2021 234.000,00 €
5131344 Ένταξη της Πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ O.E.K KAI ΨΑΘΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5131344 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 10/08/2021 818.145,64 €
5132784 Ένταξη της Πράξης «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού» με Κωδικό ΟΠΣ 5132784 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 18/08/2021 300.000,00 €
5132743 Ένταξη της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5132743 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 16/11/2021 160.000,00 €
5132743 Ένταξη της Πράξης «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού» με Κωδικό ΟΠΣ 5173989 και ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον» ΑΠ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 13/05/2022 300.000,00 €
3922 Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» με Κωδικό ΟΠΣ 3922 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»     3,999,997.46 €
5185580 Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Οικισμού Μαγουλιάνων Γορτυνίας» με Κωδικό ΟΠΣ 5185580 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 21/09/2022 300.000,00 €