Νέα – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις

Τροποποίηση Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς» [Έκδοση 6/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ5

Τελικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 100 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2019 (Α.Π. 1237/05-07-2019)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ: Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων», για το Δήμο Γορτυνίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ: Ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια Δ.Ε. Μαντινείας», για το Δήμο Τρίπολης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ: Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου», για το Δήμο Τρίπολης.