Νέα – Προκηρύξεις – Ανακοινώσεις

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ ΤΑΠΤοΚ: «Ανάπλαση και ανάδειξη της παραλίμνιας περιοχής στην τεχνητή λίμνη Λάδωνα και βιώσιμη χρήση του οικοσυστήματος»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ ΤΑΠΤοΚ: Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων, Δήμου Γορτυνίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ ΤΑΠΤοΚ: Αναβάθμιση Κοινόχρηστων Χώρων Λαϊκής Αγοράς Δ.E. Μεγαλόπολης & Αναβάθμιση Περιβάλλοντος Χώρου 4ου Δημοτικού Σχολείου Μεγαλόπολης, Δήμου Μεγαλόπολης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ ΤΑΠΤοΚ: Ανάπλαση Οικισμών Ράφτη, Βυτίνας και Λαγκαδίων, Δήμου Γορτυνίας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ ΤΑΠΤοΚ: «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)»