Προσκλήσεις

Τίτλος ΠρόσκλησηςΈναρξηΛήξηΚατάστασηΠρουπολογισμός
Πρόσκληση «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς»24/12/201829/03/2019Ενεργή1.550.000,00 €
Πρόσκληση «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων»
24/12/201829/03/2019Ενεργή1.350.000,00 €
Πρόσκληση «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού»24/12/201829/03/2019Ενεργή1.320.000,00 €
Πρόσκληση «Παρεμβάσεις αξιοποίησης – προστασίας φυσικού περιβάλλοντος για την ενίσχυση του τουρισμού»24/12/201829/03/2019Ενεργή1.180.000,00 €
Πρόσκληση «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος»24/12/201829/03/2019Ενεργή1.740.000,00 €
Πρόσκληση Αμοιβές Προσωπικού, Εξωτερικών Συνεργατών, Εξωτερικών Εμπειρογνώμονων και λοιπών συνεργατών για τη λειτουργία της ΟΤΔ/ Δρασεις Εμψύχωσης, Υποστήριξης και Δημοσιότητας12/7/201831/12/2023Ενεργή4.275.000€
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΔ09/7/201831/12/2023Ενεργή475.000€
Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία» [Έκδοση 1/0] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ829/03/201924/05/2019Ενεργή125.000,00€
Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων για την «Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας» [Έκδοση 1/1] – Κωδ. Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ929/03/201924/05/2019Ενεργή2.300.000,00€