Στοιχεία Επικοινωνίας

«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ε.Π. Πελοποννήσου 2014-2020
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710222881
Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ε-mail
Προϊστάμενος  ΕΦΔ Ε.Π. Μαντάς Παναγιώτης pmantas@arkadia2020.gr
Μονάδα  Α: Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710221550 – 2710222881
Μονάδα   Β: Διαχείρισης Πράξεων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710221550 – 2710222881
 Προϊστάμενος  Μονάδας  Β΄ Μαντάς Παναγιώτης pmantas@arkadia2020.gr
Ανάγνου Γιώργος ganagnou@arkadia2020.gr
Μονάδα  Γ:  Οργάνωσης – Υποστήριξης & Εμψύχωσης Δικαιούχων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710222881
Προϊστάμενος  Μονάδας  Γ΄ Γκρίτζαλη Θεοδώρα dgritzali@arkadia2020.gr
Παπαγιαννόπουλος Αλέξανδρος apapagiannopoulos@arkadia2020.gr
Παυλοπούλου Κωνσταντίνα kpavlopoulou@arkadia2020.gr

Φόρμα Επικοινωνίας