Στοιχεία Επικοινωνίας

«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ε.Π. Πελοποννήσου 2014-2020
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710222881
Ιδιότητα Ονοματεπώνυμο Ε-mail
Αναπληρωτής Προϊστάμενος  ΕΦΔ Ε.Π. Μαντάς Παναγιώτης pmantas@arkadia2020.gr
Μονάδα  Α: Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710221550 – 2710222881
Προϊστάμενος  Μονάδας  Α΄ Χουτοπούλου Ελένη echoutopoulou@arkadia2020.gr
Σαμαρτζής Γεώργιος gsamartzis@arkadia2020.gr
Μονάδα   Β: Διαχείρισης Πράξεων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710221550 – 2710222881
 Προϊστάμενος  Μονάδας  Β΄ Μαντάς Παναγιώτης pmantas@arkadia2020.gr
Μονάδα  Γ:  Οργάνωσης – Υποστήριξης & Εμψύχωσης Δικαιούχων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710222881
Προϊστάμενος  Μονάδας  Γ΄ Γκρίτζαλη Θεοδώρα dgritzali@arkadia2020.gr
Ασκούνης Γεώργιος gaskounis@arkadia2020.gr
Ντούβας Ανδρέας antouvas@arkadia2020.gr
Παυλοπούλου
Κων/να
kpavlopoulou@arkadia2020.gr
Αραχωβίτη Σοφία sarachoviti@arkadia2020.gr
Θεοδωροπούλου Σταυρούλα stheodoropoulou@arkadia2020.gr

Φόρμα Επικοινωνίας