Στοιχεία Επικοινωνίας

«ΑΡΚΑΔΙΑ 2020»
Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης
Ε.Π. Πελοποννήσου 2014-2020
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710222881
ΙδιότηταΟνοματεπώνυμοΕ-mail
Αναπληρωτής Προϊστάμενος  ΕΦΔ Ε.Π.Μαντάς Παναγιώτηςpmantas@arkadia2020.gr
Μονάδα  Α: Προγραμματισμού & Αξιολόγησης Προγράμματος
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710221550 – 2710222881
Προϊστάμενος  Μονάδας  Α΄Χουτοπούλου Ελένηechoutopoulou@arkadia2020.gr
Μονάδα   Β: Διαχείρισης Πράξεων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710221550 – 2710222881
 Προϊστάμενος  Μονάδας  Β΄Μαντάς Παναγιώτηςpmantas@arkadia2020.gr
 Κανελλόπουλος Κωνσταντίνοςkkanellopoulos@arkadia2020.gr
Μονάδα  Γ:  Οργάνωσης – Υποστήριξης & Εμψύχωσης Δικαιούχων
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2710222881
Προϊστάμενος  Μονάδας  Γ΄Γκρίτζαλη Θεοδώραdgritzali@arkadia2020.gr
 Ασκούνης Γεώργιοςgaskounis@arkadia2020.gr
 Ντούβας Ανδρέαςantouvas@arkadia2020.gr
 Παυλοπούλου Κωνσταντίναkpavlopoulou@arkadia2020.gr
 Θεοδωροπούλου Σταυρούλαstheodoropoulou@arkadia2020.gr

Φόρμα Επικοινωνίας