Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» καλεί τους εταίρους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 29/06/2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00μμ στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Ερμού 21, 3ος όροφος, Τρίπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα παρακάτω θέματα:…

Κατεβάστε την πρόσκληση από εδώ