Διαβούλευση

Στο πλαίσιο της διαδικασίας των διαβουλεύσεων για την εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου δράσης της περιοχής παρέμβασης έχουν αναπτυχθεί δύο ερωτηματολόγια που αφορούν α) στην καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης στην περιοχή παρέμβασης και την υποβολή σχετικών προτάσεων/δράσεων/έργων και β) στην καταγραφή του ιδιωτικού ενδιαφέροντος για επενδύσεις στην περιοχή παρέμβασης.

Πληροφορίες για τις υποστηριζόμενες από το πρόγραμμα δράσεις καθώς και τους προϋπολογισμούς αυτών μπορείτε να βρείτε στο σχετικό υλικό στο site καθώς και στην παρουσίαση του ΤΑΠΤοΚ.

Ερωτηματολόγια Ενδιαφέροντος