Ιδιωτικές Επενδύσεις

«Σχεδιασμός του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ 2014-2020 σε περιοχή παρέμβασης της Π.Ε. Αρκαδίας»

  • Ενδιαφερόμενος

  • Περιγραφή Πρότασης

  • Συσχέτιση με τη Στρατηγική ΤΑΠΤοΚ

  • Είδος Επένδυσης

  • Εκτιμώμενος Προϋπολογισμός

  • Κατηγορία ΔαπάνηςΠροϋπολογισμός