Φωτογραφικό υλικό από την συμμετοχή της ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ στην 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» 2014-2020.

Παρακολουθήστε εδώ: