Απόρριψη της Πράξης «Αναβάθμιση Μουσείου Δασικής Ιστορίας Μαινάλου Δ.Ε. Φαλάνθου» με Κωδικό ΟΠΣ 5044941 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020».

Ανακοίνωση της απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης της πράξης «Αναβάθμιση Μουσείου Δασικής Ιστορίας Μαινάλου Δ.Ε. Φαλάνθου» με κωδικό ΟΠΣ 5044941 και συνολική δημόσια δαπάνη 100.000,00 ευρώ, η οποία υποβλήθηκε στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων Φυσικής και Πολιτιστικής Κληρονομιάς Και Ανάδειξη Της Φυσικής Κληρονομιάς».

Απόφαση Απόρριψης της Πράξης

2019-07-08T11:15:41+03:003 Ιουλίου 2019|Νέα - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις|