ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ ΤΑΠΤοΚ: «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ- ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ ΤΑΠΤοΚ: «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)»