Δελτίο Τύπου-«Δύο Νέες Προσκλήσεις από την ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ»