Ολοκλήρωση νέων τροποποιήσεων ενταγμένων πράξεων και Δημοπράτηση έργων ενεργειακών αναβαθμίσεων.