Δελτίο Τύπου- «Παράταση Ημερομηνίας Υποβολής Προσκλήσεων»