Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 7 Απριλίου ο πρώτος κύκλος διαβουλεύσεων / συναντήσεων με τους τοπικούς φορείς της περιοχής παρέμβασης της ΤΑΠΤοΚ «ΑΡΚΑΔΙΑ 2020». Οι εμπειρογνώμονες για την εκπόνηση της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης με την υποστήριξη της Επιτροπής Σχεδιασμού και Διαχείρισης του ΤΑΠΤοΚ πραγματοποίησαν μία σειρά συναντήσεων με σκοπό την άντληση τοπικής γνώσης και εμπειρίας για την εξέταση και ιεράρχηση των κύριων προβλημάτων και ευκαιριών της περιοχής.

Στο πλαίσιο του πρώτου κύκλου των συνεντεύξεων/διαβουλεύσεων πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με το Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, τον Δήμαρχο και μέλη της Δημοτικής Αρχής Γορτυνίας (5/4), τον Δήμαρχο και μέλη της Δημοτικής Αρχής Μεγαλόπολης, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου (6/4), τον Δήμαρχο και μέλη της Δημοτικής Αρχής Τρίπολης καθώς και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2014-2020». Στις συναντήσεις με τους τοπικούς φορείς παρευρέθηκαν επίσης και μέλη του Συλλόγου «Αλφειός – Μαίναλο 2020».

Από τον πρώτο κύκλο συναντήσεων προέκυψαν χρήσιμα συμπεράσματα για τα προβλήματα αλλά και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της περιοχής παρέμβασης τα οποία και θα παρουσιαστούν. Θα ακολουθήσει στον δεύτερος κύκλος διαβουλεύσεων, ο οποίος περιλαμβάνει δημόσιες συναντήσεις με τους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους της περιοχής παρέμβασης.

Αναλυτικότερα έχουν προγραμματιστεί τρεις ανοιχτές συναντήσεις – διαβουλεύσεις, στον Δήμο Τρίπολης στις 19/4, στο Δήμο Μεγαλόπολης στις 20/4 και στον Δήμο Γορτυνίας στις 24/4. Για τα μέρη και τις ώρες που θα πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις θα ενημερωθείτε με επόμενη ανάρτηση.

Ο Πρόεδρος της ΕΣΔΠ
Σαλάκος Βασίλειος