Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» καλεί τους εταίρους της εταιρείας σε έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 29/11/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00μμ στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Ερμού 21, 3ος όροφος, Τρίπολη.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ