Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση στο παρακάτω link

Πρόσκληση ΤΑΠΤοΚ (pdf)