Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  με την επωνυμία «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» καλεί τους εταίρους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 9η/07/2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, 22131, Τρίπολη , για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση.

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ.