Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  με την επωνυμία «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» καλεί τους εταίρους της εταιρείας σε τακτική Γενική Συνέλευση την 20η/05/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00μμ στην έδρα της εταιρείας, στην οδό Ερμού 21, 3ος όροφος, Τρίπολη, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα θέματα που αναφέρονται στην επισυναπτόμενη Πρόσκληση:

Κατεβάστε την Πρόσκληση εδώ.