Σύμφωνα με το καταστατικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας  με την επωνυμία «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020-ΑΜΚΕ» καλεί τους εταίρους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 20η/11/2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο Mainalon Resort, Πλατεία Άρεως 1, 22132, Τρίπολη προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ