Προσωρινοί Πίνακες Κατάταξης – Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσωπικού για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 100- Π.Ε. Πληροφορικής της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2019 (Α.Π. 1237/05-07-2019).

Προσωρινοί Πίνακες-Πρακτικό Επιτροπής

2019-07-29T14:11:05+03:0029 Ιουλίου 2019|Νέα - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις|