Τελικοί Πίνακες Κατάταξης και Βαθμολογίας των υποψηφίων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης έργου για τον κωδικό θέσης 100 της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΣΜΕ 1/2019 (Α.Π. 1237/05-07-2019)

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΜΕ 1/2019 – ΨΟΥΙ46ΜΩΑ0-21Τ

2019-08-21T10:59:22+02:0021 Αυγούστου 2019|Νέα - Προκηρύξεις - Ανακοινώσεις|