Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 27 Σεπτεμβρίου 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος» στα πλαίσια του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 7
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 24/12/2018
Λήξη: 27/09/2019

Προϋπολογισμός: 1.740.000,00 €

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ_ΤΑΠΤΟΚ7_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_6ΑΥΣ46ΜΩΑ0-Δ0Ρ

Συνημμένα Πρόσκλησης