Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 25 Απριλίου 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων» στα πλαίσια του ΕΦΔ «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:

Πρόσκληση «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ3
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 24/12/2018
Λήξη: 25/04/2019

Προϋπολογισμός: 1.350.000,00 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

ΤΡΟΠ_4γ.ΤΑΠΤοΚ1_ΨΕ8546ΜΩΑ0-ΥΔΚ