Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 25 Απριλίου 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 4
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 24/12/2018
Λήξη: 25/04/2019

Προϋπολογισμός: 1.320.000,00 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

ΤΡΟΠΟΠ_6β.ΤΑΠΤοΚ1_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ_Ω5Υ146ΜΩΑ0-887