Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 26 Ιουλίου 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο ««Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση «Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ9
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 29/03/2019
Λήξη: 26/07/2019

Προϋπολογισμός: 2.300.000,00 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

ΤΡΟΠ_7β.ΤΑΠΤοΚ.2_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ_ΩΒΟΦ46ΜΩΑ0-Δ67