Παράταση για την υποβολή προτάσεων, έως 26 Ιουλίου 2019, για την Πρόσκληση με τίτλο «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία» του Ε.Π. «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020».

Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση «Βελτίωση Πρόσβασης σε αρχαιολογικούς χώρους /μουσεία»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ8
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 29/03/2019
Λήξη: 26/07/2019

Προϋπολογισμός: 125.000,00 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

ΤΡΟΠ_7β.ΤΑΠΤοΚ.1_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ_ΩΟΝΥ46ΜΩΑ0-ΕΗ2