Δικαιούχος: ΤΑΠΤΟΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ

Ημερομηνία Ένταξης: 23/7/2018

Προϋπολογισμός: 4.275.000,00 €

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΚΤ