Ενταγμένες Πράξεις

Απόρριψη της Πράξης «Βελτίωση οδού σύνδεσης Αρχαίου θεάτρου Ορχομενού με οδικό δίκτυο» με Κωδικό ΟΠΣ 5045483 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση της λειτουργικότητας και ανάδειξη του ευρύτερου χώρου, που περιβάλλει τον Αρχαιολογικό Χώρο Αλέας Αθηνάς και το Μουσείο, με τη δημιουργία Αρχαιολογικού Περιπάτου» με Κωδικό ΟΠΣ 5041641 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

2019-07-31T09:35:35+03:0031 Ιουλίου 2019|Ενταγμένες Πράξεις|

Ένταξη της Πράξης «Βελτίωση και αντικατάσταση τμήματος αγωγού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης από παράθυρο εώς κεντρική δεξαμενή συστήματος Τροπαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5041950 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

2019-07-31T09:29:55+03:0031 Ιουλίου 2019|Ενταγμένες Πράξεις|