Τίτλος: «Αναπλάσεις στις Τ.Κ. Λεβιδίου και Νεστάνης του Δήμου Τρίπολης»

MIS: 5114195

Δικαιούχος: Δήμος Τρίπολης

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 09/08/2021

Προϋπολογισμός: 234.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου