Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και Κοινόχρηστων Χώρων στην Τ.Κ. Ριζών» με Κωδικό ΟΠΣ 5044939 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

«Ανάπλαση Κεντρικής Πλατείας και Κοινόχρηστων Χώρων στην Τ.Κ. Ριζών» – 01/07/2019

MIS: 5044939

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 01/07/2019

Προϋπολογισμός: 210.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου