Ένταξη της Πράξης «Ανάπλαση Οικισμών Ράφτη, Βυτίνας και Λαγκαδίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5041948 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

«Ανάπλαση Οικισμών Ράφτη, Βυτίνας και Λαγκαδίων»

MIS: 5041948

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 09/05/2019

Προϋπολογισμός: 450.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου

2019-05-10T19:52:53+02:0010 Μαΐου 2019|Ενταγμένες Πράξεις|