«Ανάπλαση Οικισμών Ράφτη, Βυτίνας και Λαγκαδίων»

MIS: 5041948

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 09/05/2019

Προϋπολογισμός: 450.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου