Τίτλος: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ O.E.K KAI ΨΑΘΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

MIS: 5131344

Δικαιούχος: Περιφέρεια Πελοποννήσου

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 10/08/2021

Προϋπολογισμός: 818.145,64 €

↓ Λήψη Αρχείου