Τίτλος: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΩΝ O.E.K. KAI ΨΑΘΙ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ»

MIS: 5168315

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 14/04/2022

Προϋπολογισμός: 820.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου