Ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια Δ.Ε. Μαντινείας» με Κωδικό ΟΠΣ 5044940 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

«Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Σπηλαίου Κάψια Δ.Ε. Μαντινείας»-30/07/2019

MIS: 5044940

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 30/07/2019

Προϋπολογισμός: 120.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου

 

2019-07-31T09:45:14+03:0031 Ιουλίου 2019|Ενταγμένες Πράξεις|