Ένταξη της Πράξης «Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων» με Κωδικό ΟΠΣ 5044961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

«Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου στη Θέση Κουκούλα Τροπαίων» – 10/05/2019

MIS: 5044961

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 10/05/2019

Προϋπολογισμός: 169.321,85 €

↓ Λήψη Αρχείου

2019-05-10T19:58:44+02:0010 Μαΐου 2019|Ενταγμένες Πράξεις|