«Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας»-01/08/2019

MIS: 5044938

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 01/08/2019

Προϋπολογισμός: 323.521,69 €

↓ Λήψη Αρχείου