Ένταξη της Πράξης «Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας» με Κωδικό ΟΠΣ 5044938 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

«Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Γυμνασίου Τεγέας»-01/08/2019

MIS: 5044938

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 01/08/2019

Προϋπολογισμός: 323.521,69 €

↓ Λήψη Αρχείου

2019-08-02T09:55:33+02:002 Αυγούστου 2019|Ενταγμένες Πράξεις|