Τίτλος: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ – ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΒΙΔΙΑΚΙΟΥ, ΚΑΡΔΑΡΙΤΣΙΟΥ, ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ»

MIS: 5198080

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 27/01/2023

Προϋπολογισμός: 241.552,00 €

↓ Λήψη Αρχείου