Τίτλος: «Έργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης του πόσιμου νερού»

MIS: 5173989

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 13/05/2022

Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου