Τίτλος: «Ανάπλαση Οικισμού Μαγουλιάνων Γορτυνίας»

MIS: 5185580

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 29

Ημερομηνία Ένταξης: 21/09/2022

Προϋπολογισμός: 300.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου