Τίτλος: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ»

MIS: 5200015

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 11

Ημερομηνία Ένταξης: 08/12/2022

Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου