Ένταξη της Πράξης «Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)» με Κωδικό ΟΠΣ 5041955 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος 2014-2020»

«Υδρεύσεις Δ. Κοινότητας Μεγαλόπολης και Τοπικών Κοινοτήτων (Παραδείσια)»

MIS: 5041955

Δικαιούχος: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Ημερομηνία Ένταξης: 09/05/2019

Προϋπολογισμός: 137.096,77 €

↓ Λήψη Αρχείου

2019-05-10T19:56:18+03:0010 Μαΐου 2019|Ενταγμένες Πράξεις|