Τίτλος: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Ι.Μ. ΕΠΑΝΩ ΧΡΕΠΑΣ Δ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ»

MIS: 5180866

Δικαιούχος: ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Διαρθρωτικό Ταμείο: Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 26

Ημερομηνία Ένταξης: 28/06/2022

Προϋπολογισμός: 125.000,00 €

↓ Λήψη Αρχείου