Η «ΤΑΠΤοΚ ΑΡΚΑΔΙΑ 2020 ΑΜΚΕ», ως Ενδιάμεσος Φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος» 2014-2020, ανακοινώνει την λήξη ισχύος της Πρόσκλησης (ΤΑΠΤοΚ 1) με τίτλο «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΔ» λόγω εξάντλησης της προς διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Δείτε εδώ τη συγκεκριμένη πρόσκληση