«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΔ»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 1
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 09/07/2018
Λήξη: 03/07/2020
Κατάσταση: Ανενεργή
Προϋπολογισμός: 475.000,00 €

ΤΡΟΠ_ΛΕΙΤΟΥΡΓ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΔ_63ΥΕ46ΜΩΑ0-Φ99

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ