Πρόσκληση «Αναβάθμιση Οικιστικού Περιβάλλοντος»

Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ

Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 7

Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής

Έναρξη: 24/12/2018

Λήξη: 29/03/2019

Προϋπολογισμός: 1.740.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ