Προσκλήσεις

Υποστηρικτικό Υλικό Δικαιούχων της δράσης 3α.ΤΑΠΤοΚ.1 «Ενίσχυση του εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή τουριστικών υπηρεσιών ή στην παραγωγή και διάθεση μεταποιητικών προϊόντων» από την παρουσίαση της εκδήλωσης στη Βυτίνα στο ξενοδοχείο “ART Μαίναλον”.