«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΟΤΔ»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ 1
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Πελοποννήσου 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 09/07/2018
Λήξη: 30/11/2023
Κατάσταση: Ενεργή
Προϋπολογισμός: 475.000,00 €

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΤΠΑ ΑΔΑ Ω8ΨΡ46ΜΩΑ0-Φ4Υ

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ