Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση ««Επαγγελματική Κατάρτιση ανέργων»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΚΤ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ10
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 30/07/2019
Λήξη: 30/08/2019

Προϋπολογισμός: 1.400.000,00 €

ΕΚΔ_1_ΠΡΟΣ_ΚΑΤΑΡΤ. ΑΝΕΡΓ_ΟΡΙΣΤ._Ω05Τ46ΜΩΑ0-ΕΥΦ

Συνημμένα Πρόσκλησης