Στοιχεία Πρόσκλησης:
Πρόσκληση «Βελτίωση Προσβασιμότητας, Ενίσχυση Οδικής Ασφάλειας»
Διαρθρωτικό Ταμείο: ΕΤΠΑ
Αριθμός Πρόσκλησης: ΤΑΠΤοΚ9
Πρόγραμμα: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Πελοπόννησος» 2014-2020

Περίοδος Υποβολής
Έναρξη: 29/03/2019
Λήξη: 24/05/2019

Προϋπολογισμός: 2.300.000,00 €

Συνημμένα Πρόσκλησης

7β.ΤΑΠΤοΚ.2_ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ_ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_9ΖΣΤ46ΜΩΑ0-ΗΟΗ